Godziny pracy przedszkola.

12 listopada 2020
logo placówki

Przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do godz.16.30