O przedszkolu

Najważniejsze informacje o przedszkolu Kropelka:

 • Przedszkole publiczne.
 • Przedszkole czynne od 6.30- 17.30
 • Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat (istnieje możliwość zapisania dzieci młodszych –  w wieku 2,5 lat).  
 • Przestronny budynek przedszkolny, nowocześnie wyposażone sale w różnorodne pomoce dydaktyczne, innowacyjna koncepcja kształcenia poprzez tworzenie sytuacji do ciągłych eksperymentów edukacyjnych.
 • Piękny, zielony plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój.
 • Przedszkole zlokalizowane w malowniczym i zielonym miejscu, w pobliżu Odry i Centrum Wiedzy o Wodzie – Hydropolis.  
 • Przedszkole monitorowane i wyposażone w domofon przy drzwiach wejściowych.
 • Oferujemy bezpłatną opieka logopedy i psychologa.
 • Zdrowe i smaczne posiłki spożywane na zastawie stołowej.
 • Wykwalifikowana i kreatywna kadra.
 • Organ prowadzący: Ogólnopolski Operator Oświaty.
 • Istnieje możliwość kontynuowania nauki w publicznych szkołach prowadzonych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty.

Co nas wyróżnia?

Przedszkole Kropelka to przedszkole  o profilu ekologiczno -przyrodniczym i sportowym, gdzie odbiorcami i twórcami są dzieci, nauczyciele i rodzice.

Misją naszego przedszkola jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozwoju przez zabawę, z poszanowaniem indywidualności każdego dziecka. Uznanie potrzeb dziecka, szacunek do jego tempa rozwoju i tego, co aktualnie w nim żywe, a więc podążanie za dzieckiem to dla nas ważne tematy. Bardziej niż sztywny plan nauczania i  nastawienie na konkretny rezultat interesuje nas spontaniczne „pójście” za kreatywnością dzieci i sam proces tworzenia, zabawy, nauki.

Tworzymy warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Zapewniamy najwyższą jakość edukacji przedszkolnej, równość szans i poczucie bezpieczeństwa, współpracę z rodzicami i specjalistami. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i radosną atmosferę. Sale przedszkola są przestronne, wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne oraz zabawki, dostosowane do poziomu i możliwości każdego dziecka.

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

A– ambitny, aktywny

B– bogaty w wiedzę, bystry, błyskotliwy, bezinteresowny

S– samodzielny, szczery

O– otwarty na innych, odpowiedzialny, odważny

L -lubiany, lojalny

W-wrażliwy, wyrozumiały, wesoły

E-energiczny, empatyczny

N– naturalny T-twórczy, taktowny, troskliwy

T-twórczy, taktowny, troskliwy

Przedszkole Kropelka
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
czynne 7.00 – 17.00

Sekretariat Przedszkola
czynny w godzinach 8.00 – 16.00
pracownik administracyjny: Anna Derkacz
tel.: 501-981-232
e-mail: [email protected]

Więcej informacji w zakładce Kontakt